Associate Practioners

Divya Sharma
Core dynamics
Address: 153/2, chandrabala estate, 30th road,
Bandra (W) Mumbai 400 050
Landmark: Next to China gate Restaurant, opp. St. Theresa school
Tele No: 9892800199
Email: sharmadivya1226@gmail.com

Dr. Hemakshi Basu
34, Sahakar Apts., 10th Road, J.V.P.D.,
Juhu, Vile Parle (W), Mumbai – 400 049.
Tel: 98203 03669 / 9820023062